Mali Müşavirlik

GÖKER MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun, ilgili mevzuat hükümleri gereğince muhasebe defterlerinin tutulması ve raporlaması.

Mali tabloların, beyannamelerin ve diğer belgelerin düzenlenmesi.

Sabit kıymet kayıtlarının tutulması, sayımı ve raporlanması.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin şirket bünyelerine muhasebe altyapısının oluşturulması.

Firma personelinin güncel mevzuat ve muhasebe uygulamaları konusunda eğitimi.

Personel özlük dosyalarının hazırlanması ve ücret bordrolarının düzenlenmesi.

SSK bildirgelerinin verilmesi, maaş ve kesintilerin kontrolü.

İşe giren ve işten ayrılan personel bildirimleri.