Fatura Düzenleme Alt Sınırı  

 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden

satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin aşağıdaki haddi geçmesi

veya bedeli bu hadden az olsa dahi kişilerin istemeleri halinde emtiayı satanın veya iş

yapanın fatura vermesi mecburidir. (VUK.232 Md.)

VUK GENEL TEBLİĞİ            UYGULANACAK YIL                MAKTU HAD (KDV HARİÇ)

534 (VUK GT )                                       2022                                             2.000 TL

522 (VUK GT )                                       2021                                             1.500 TL

513 (VUK GT )                                       2020                                             1.400 TL

504 (VUK GT )                                       2019                                             1.200 TL

490 (VUK GT )                                   2018                                        1.000 TL

476 (VUK GT )                                   2017                                           900 TL

460 (VUK GT )                                   2016                                           900 TL

442 (VUK GT )                                   2015                                           880 TL

432 (VUK GT )                                   2014                                           800 TL

422 (VUK GT )                                   2013                                           800 TL