Defter Tutma Hadleri

 

 

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

(V.U.K. MADDE:177)

BENDİ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI

160.000.- TL

168.000.- TL

170.000.- TL

190.000.- TL

230.000.- TL

280.000.- TL

YILLIK MAL SATIŞLARI TOPLAMI

220.000.- TL

230.000.- TL

230.000.- TL

260.000.- TL

320.000.- TL

390.000.- TL

HİZMET G.SAFİ HASILAT

88.000.- TL

90.000.- TL

90.000.- TL

100.000.- TL

120.000.- TL

140.000.- TL

1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE

160.000.- TL

168.000.- TL

170.000.- TL

190.000.- TL

230.000.- TL

280.000.- TL

HASILATININ BEŞ KATI İLE YILLIK

SATIŞ TUTARININ TOPLAMI

DAYANAĞI

Yen. Değ. Oranı

Yen. Değ. Oranı

Yen. Değ. Oranı

Yen. Değ. Oranı

Yen. Değ. Oranı

Yen. Değ. Oranı

VUK- 432 Sıra Nolu

VUK- 460 Sıra Nolu

VUK- 460 Sıra Nolu

VUK- 490 Sıra Nolu

VUK- 504 Sıra Nolu

VUK- 513 Sıra Nolu

Genel Tebliği

Genel Tebliği

Genel Tebliği

Genel Tebliği

>Genel Tebliği

>Genel Tebliği

NOT : TABLODA BELİRTİLEN RAKAMLARIN ALTINDA KALANLAR İŞLETME HESABINA GÖRE DEFTER TUTAR. İSTEYEN MÜKELLEFLER BU MİKTARLARA BAĞLI KALMAKSIZIN BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTABİLİRLER. YILLIK HASILATLARI %20 'NİN ALTINDA AZALIŞ GÖSTEREN VEYA ARKA ARKAYA ÜÇ YIL %20'E KADAR AZALIŞ GÖSTERENLER İŞLETME ESASINA GÖRE DEFTER TUTARLAR.