Defter Tutma Hadleri

 

 

BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ

(V.U.K. MADDE:177)

BENDİ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

YILLIK MAL ALIŞLARI TOPLAMI

160.000.- TL

168.000.- TL

170.000.- TL

190.000.- TL

230.000.- TL

280.000.- TL

300.000.- TL

400.000.- TL

YILLIK MAL SATIŞLARI TOPLAMI

220.000.- TL

230.000.- TL

230.000.- TL

260.000.- TL

320.000.- TL

390.000.- TL

420.000.- TL

570.000.- TL

HİZMET G.SAFİ HASILAT

88.000.- TL

90.000.- TL

90.000.- TL

100.000.- TL

120.000.- TL

140.000.- TL

150.000.- TL

200.000.- TL

1.VE 2. BİRLİKTE YAPILMASI HALİNDE

160.000.- TL

168.000.- TL

170.000.- TL

190.000.- TL

230.000.- TL

280.000.- TL

300.000.- TL

400.000.- TL

HASILATININ BEŞ KATI İLE YILLIK

SATIŞ TUTARININ TOPLAMI

DAYANAĞI

Yen. Değ. Oranı

Yen. Değ. Oranı

Yen. Değ. Oranı

Yen. Değ. Oranı

Yen. Değ. Oranı

Yen. Değ. Oranı

Yen. Değ. Oranı

Yen. Değ. Oranı

VUK- 432 Sıra Nolu

VUK- 460 Sıra Nolu

VUK- 460 Sıra Nolu

VUK- 490 Sıra Nolu

VUK- 504 Sıra Nolu

VUK- 513 Sıra Nolu

VUK- 522 Sıra Nolu

VUK- 534 Sıra Nolu

Genel Tebliği

Genel Tebliği

Genel Tebliği

Genel Tebliği

Genel Tebliği

Genel Tebliği

Genel Tebliği

Genel Tebliği

NOT : TABLODA BELİRTİLEN RAKAMLARIN ALTINDA KALANLAR İŞLETME HESABINA GÖRE DEFTER TUTAR. İSTEYEN MÜKELLEFLER BU MİKTARLARA BAĞLI KALMAKSIZIN BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTABİLİRLER. YILLIK HASILATLARI %20 'NİN ALTINDA AZALIŞ GÖSTEREN VEYA ARKA ARKAYA ÜÇ YIL %20'E KADAR AZALIŞ GÖSTERENLER İŞLETME ESASINA GÖRE DEFTER TUTARLAR.