Günlük yemek bedeli istisnası

202023,00 TL
201919,00 TL
201816,00 TL
201714,00 TL
201613,70 TL
201513,00 TL
201412,00 TL
201312,00 TL
201211,70 TL
201110,70 TL
201010,00 TL
200910,00 TL
20089,00 TL
20078,80 TL
20068,25 TL

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere 23,00 TL (KDV hariç) olarak tespit edilmiştir.