Günlük yemek bedeli istisnası

202025,00 TL
202023,00 TL
201919,00 TL
201816,00 TL
201714,00 TL
201613,70 TL
201513,00 TL
201412,00 TL
201312,00 TL
201211,70 TL
201110,70 TL
201010,00 TL
200910,00 TL
20089,00 TL
20078,80 TL
20068,25 TL

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere 25,00 TL (KDV hariç) olarak tespit edilmiştir.