Günlük yemek bedeli istisnası

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılında uygulanmak üzere 34,00 TL (KDV hariç) olarak tespit edilmiştir.

202234,00 TL
202125,00 TL
202023,00 TL
201919,00 TL
201816,00 TL
201714,00 TL
201613,70 TL
201513,00 TL
201412,00 TL
201312,00 TL
201211,70 TL
201110,70 TL
201010,00 TL
200910,00 TL
20089,00 TL
20078,80 TL
20068,25 TL